Γράφει ο/η hairsalon
SHARE IT!

Farouk Tranquility Color

Απριλίου 2015
1-4.Διαβάστε τα βήματα και ελέγξτε τα διαγράμματα που ακολουθούν. 1-4.Διαβάστε τα βήματα και ελέγξτε τα διαγράμματα που ακολουθούν. 1-4.Διαβάστε τα βήματα και ελέγξτε τα διαγράμματα που ακολουθούν.
1-4.Διαβάστε τα βήματα και ελέγξτε τα διαγράμματα που ακολουθούν. 5. Δημιουργήστε και απομονώστε ένα κυκλικό σχήμα στη περιοχή της φράντζας. Δείτε το διάγραμμα 1 6. Δημιουργήστε κυκλικά σχήματα πάνω από κάθε αυτί. Δείτε τα διαγράμματα 2 και 3
7. Δημιουργήστε και απομονώστε ένα μεγάλο ημικύκλιο στη περιοχή του αυχένα. Δείτε το διάγραμμα 4. 8. Εφαρμόστε την ανοιχτότερη φόρμουλα στο ημικύκλιο στην περιοχή του αυχένα. 9.& 10. Πάρτε ένα  παράλληλο καμπύλο σχήμα πάνω από αυτό του αυχένα πάχους ενός εκατοστού. Εφαρμόστε σε αυτές τις διαφάνειες το ξανοιχτικό σας μείγμα, χρησιμοποιώντας αλουμινόχαρτο για να το απομονώσετε.
9.& 10. Πάρτε ένα  παράλληλο καμπύλο σχήμα πάνω από αυτό του αυχένα πάχους ενός εκατοστού. Εφαρμόστε σε αυτές τις διαφάνειες το ξανοιχτικό σας μείγμα, χρησιμοποιώντας αλουμινόχαρτο για να το απομονώσετε. 11. & 12. Στα κυκλικά σχήματα στα πλαϊνά, ξεχωρίστε μια διαφάνεια ακριβώς κάτω από τους κύκλους. Εφαρμόστε και σε αυτές το ξανοιχτικό μείγμα και απομονώστε με αλουμινόχαρτο. 11. & 12. Στα κυκλικά σχήματα στα πλαϊνά, ξεχωρίστε μια διαφάνεια ακριβώς κάτω από τους κύκλους. Εφαρμόστε και σε αυτές το ξανοιχτικό μείγμα και απομονώστε με αλουμινόχαρτο.
13. Στα κυκλικά σχήματα στα πλαϊνά εφαρμόστε την ανοιχτότερη φόρμουλα και απομονώστε με αλουμινόχαρτο. 14. Χωρίστε το κύκλο στην επάνω  περιοχή σε τρία καμπύλα τμήματα. 15. Εφαρμόστε την ανοιχτότερη απόχρωση στο πρώτο τμήμα του κύκλου στην επάνω περιοχή.
16. Εφαρμόστε το ξανοιχτικό μείγμα στο μεσαίο τμήμα του  κύκλου στην επάνω περιοχή. 17. Εφαρμόστε την ανοιχτότερη απόχρωση στο τελευταίο  τμήμα του κύκλου στην επάνω περιοχή. Χρησιμοποιήστε αλουμινόχαρτο για να τα απομονώσετε. 18. Εφαρμόστε το χρώμα βάσης στα υπόλοιπα μαλλιά.

Farouk Tranquility Color Hair: Mikko Horttana, Jason Yates for Farouk Systems 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.