Όροι Χρήσης hairsalon.gr

1. Τήρηση αρχείου Προσωπικών Δεδομένων

Κατά την επίσκεψη σας στις σελίδες του hairsalon.gr και κατά την συμπλήρωση ορισμένων φορμών επικοινωνίας θα σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο κλπ.), προκειμένου να έρθουμε σε επαφή μαζί σας αν χρειαστεί.

Διευκρινίζεται ότι, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα (π.χ ονόματα πρόσβασης, κλπ) που εμφανίζονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου του hairsalon.gr προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

To hairsalon.gr διατηρεί το δικαίωμα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των υποκειμένων τους για τους σκοπούς που την αφορούν και συγκεκριμένα για την υποστήριξη, εξυπηρέτηση και εκτέλεση των ενημερωτικών της υπηρεσιών ή για στατιστικούς λόγους. Η επεξεργασία αυτή είναι απόρρητη και ασφαλής και γίνεται με τρόπο ώστε να μην προσβάλλει την προσωπικότητα του υποκειμένου των δεδομένων.

To hairsalon.gr ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και στοχεύει στην καλύτερη εφαρμογή της ορθής πρακτικής σε ότι αφορά το Internet. Τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με ασφάλεια για όσο χρονικό διάστημα είστε εγγεγραμμένος σε αυτήν και διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής σας σχέσης με το hairsalon.gr.

2. Χρήση cookies

Κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε επίσκεψής σας στο site του hairsalon.gr, οι σελίδες τις οποίες βλέπετε, μαζί με τα cookies που τυχόν περιέχουν «φορτώνονται» στον Υπολογιστή σας.

Τα cookies είναι κείμενο-αρχεία μέσω των οποίων ο server του hairsalon.gr αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας.

Τα cookies καταγράφουν μόνο τις περιοχές του site που ο εν λόγω υπολογιστής έχει επισκεφθεί και για πόσο χρονικό διάστημα. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie, ή να απορρίπτει την εγκατάσταση των cookies.

Μπορείτε να περιηγηθείτε ελεύθερα στις σελίδες του hairsalon.gr ακόμη κι αν έχετε απενεργοποιημένη την χρήση των cookies.

3. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου του hairsalon.gr που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν στο δίκτυο από το hairsalon.gr προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο hairsalon.gr ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση.

4. To hairsalon.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητα τους.

5. Το hairsalon.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των άρθρων του, υπεύθυνος για τη δημοσίευση, πληρότητα, αξιοπιστία και του συνόλου του περιεχομένου είναι ο εκάστοτε αρθρογράφος είτε πρόκειται για άρθρα που βρίσκονται σε σταθερές στήλες του hairsalon.gr είτε σε άλλες ενότητες του διαδικτυακού τόπου του hairsalon.gr όπως είναι το forum (χώρος συζητήσεων των επισκεπτών.)

6. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του hairsalon.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

7. H χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ” αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της τουhairsalon.gr

8. Όταν ο παρών δικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων το hairsalon.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

9.To hairsalon.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Δικτύου της, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία (όπως ενδεικτικά, worms, trojan horses).

10. To hairsalon.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου, καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου.

11. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το hairsalon.gr και τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα του hairsalon.gr, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

12. Η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων και η χρήση των Υπηρεσιών του hairsalon.gr προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων παροχής Υπηρεσιών τουhairsalon.gr, όπως αυτοί εμφανίζονται στις αντίστοιχες Υπηρεσίες.

 

Please log in to vote

You need to log in to vote. If you already had an account, you may log in here

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.